Vendim KIZ, nr.18 datë 16.01.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stuentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të UT-së, si dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ, nr.18 datë 16.01.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stuentëve dhe vendit vakant për sekretar, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të UT-së, si dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende”