Vendim KIZ, nr.22 datë 03.02.2023 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjdhjen e autoritetit drejtues “Përgjegjës të Departamentit të së Drejtës Penale” në Fakultetin e Drejtësisë të UT-ës, dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve për këtë autoritet drejtues. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ, nr.22 datë 03.02.2023 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjdhjen e autoritetit drejtues “Përgjegjës të Departamentit të së Drejtës Penale” në Fakultetin e Drejtësisë të UT-ës, dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve për këtë autoritet drejtues.

Vendim KIZ, nr.22 datë 03.02.2023 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjdhjen e autoritetit drejtues “Përgjegjës të Departamentit të së Drejtës Penale” në Fakultetin e Drejtësisë të UT-ës, dhe përcaktimin e datës së zhvillimit të zgjedhjeve për këtë autoritet drejtues.