Vendim KIZ nr. 49, datë 18.05.2024, "Për shpalljen e kandidatëve për Anëtarë të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-ës, pranë KIZ-it, të UT-ës". - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr. 49, datë 18.05.2024, “Për shpalljen e kandidatëve për Anëtarë të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-ës, pranë KIZ-it, të UT-ës”.