Vendim KIZS nr. 12, datë 08.12.2021, "Mbi një shtesë të vendimit nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr. 12, datë 08.12.2021, “Mbi një shtesë të vendimit nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF”