Vendim KIZS nr.13, datë 08.12.2021, "Mbi shtyrjen e afateve për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit (KQV) në UT" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr.13, datë 08.12.2021, “Mbi shtyrjen e afateve për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit (KQV) në UT”