Vendim KIZS nr.18, datë 13.12.2021,"Mbi shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në Universitetin e Tiranës" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr.18, datë 13.12.2021,”Mbi shtyrjen e datës së dorëzimit të dokumentacionit përkatës të aplikantëve për anëtarë të Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV), në Universitetin e Tiranës”