Vendim KIZS nr.19, datë 13.12.2021, "Për shtyrjen e afateve të procedurave të regjistrimit të kandidatëve për Komisionet e Qendrave të Votimit (KQV) të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr.19, datë 13.12.2021, “Për shtyrjen e afateve të procedurave të regjistrimit të kandidatëve për Komisionet e Qendrave të Votimit (KQV) të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë”