Vendim KIZS, nr.21 datë 16.12.2021 "Për shtyrjen e orarit me 60 minuta të procesit të votimit" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr.21 datë 16.12.2021 “Për shtyrjen e orarit me 60 minuta të procesit të votimit”