Vendim nr.23, datë 16.02.2023 "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.23, datë 16.02.2023 “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës”