Vendim nr.7 datë 04.12.2021 "Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete, në UT dhe Zgjedhjen e Kryetarëve të rinj" " - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.7 datë 04.12.2021 “Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete, në UT dhe Zgjedhjen e Kryetarëve të rinj” “