Vendim nr.8, datë 05.12.2021 "Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit në UT" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.8, datë 05.12.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve për anëtarë të Komisoneve të Qendrave të Votimit në UT”