Vendim për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional

Këtu do të gjeni vendimin për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional, afati, kriteret për anëtarët e çdo komisioni dhe dokumentacioni që duhet të dorëzojnë kandidatët.