Vendim për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim për fillimin e procedurave të vetëkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional