Vendimi nr.16, datë 22.12.2022, “Për plotësimin e 1 (nje) vendi vakant për pozicionin e sekretarit të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të UT-së” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendimi nr.16, datë 22.12.2022, “Për plotësimin e 1 (nje) vendi vakant për pozicionin e sekretarit të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve të UT-së”