Vendimi nr.17, datë 16.01.2023, ” Për përzgjedhjen e kandidatëve për 1 (një) vend vakant për anëtar i Bordit të Administrimit  të UT-së, të propozuar nga studentët e UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këtë vend vakant” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendimi nr.17, datë 16.01.2023, ” Për përzgjedhjen e kandidatëve për 1 (një) vend vakant për anëtar i Bordit të Administrimit  të UT-së, të propozuar nga studentët e UT-së dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këtë vend vakant”