Vendimi nr.19, datë 17.01.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të UT-së, dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendimi nr.19, datë 17.01.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të UT-së, dhe fillimin e procesit të vetëkandidimit për këto vende