VEPRAT PENALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE, ASPEKTET DOKTRINALE DHE PRAKTIKE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR – UNIVERSITETI I TIRANËS

VEPRAT PENALE NË ADMINISTRATËN PUBLIKE, ASPEKTET DOKTRINALE DHE PRAKTIKE NË LEGJISLACIONIN SHQIPTAR