VESHJET QYTETARE SHQIPTARE NË FUNDI I SHEK. XIX FILLIMI I SHEK. XX DHE VLERAT E TYRE ARTISTIKE