VËSHTRIM KRAHASUES I LEGJISLACIONIT TË HUAJ DHE ATIJ SHQIPTAR NË FUSHËN E PASTRIMIT TË PRODUKTEVE TË VEPRËS PENALE - UNIVERSITETI I TIRANËS

VËSHTRIM KRAHASUES I LEGJISLACIONIT TË HUAJ DHE ATIJ SHQIPTAR NË FUSHËN E PASTRIMIT TË PRODUKTEVE TË VEPRËS PENALE