VËSHTRIM KRAHASUES I LEGJISLACIONIT TË HUAJ DHE ATIJ SHQIPTAR NË FUSHËN E PASTRIMIT TË PRODUKTEVE TË VEPRËS PENALE – UNIVERSITETI I TIRANËS

VËSHTRIM KRAHASUES I LEGJISLACIONIT TË HUAJ DHE ATIJ SHQIPTAR NË FUSHËN E PASTRIMIT TË PRODUKTEVE TË VEPRËS PENALE