Vlerësim sistematik, ekologjik dhe etnobiologjik për rendin orthoptera (karkalecë) në zonën e Vlorës - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësim sistematik, ekologjik dhe etnobiologjik për rendin orthoptera (karkalecë) në zonën e Vlorës

Titulli: «Vlerësim sistematik, ekologjik dhe etnobiologjik për rendin orthoptera (karkalecë) në zonën e Vlorës»;

Referencë: Nr. 1516/28 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 22 muaj;

Qëllimi: Projekti paraqet një vlerësim taksonomik, ekologjik dhe etnofaunistik për Llojet e Rendit Orthoptera, Latreaille, 1793 (Karkalecat) të Klasës Insecta, Tipi Arthropoda në habitatet natyrore të zonës së Vlorës, si një mbështetje e studimeve doktorale në nënfushën “Shkenca Biologjike”. Projekti do vlerësojë edhe aspektin etno-etnomolgjik të këtij rendi, me të dhëna bio-sociale, duke synuar njohjen botës së insekteve brenda një konteksti socio-kulturor, duke ndikuar në ruajtjen e trashëgimisën bio kulturore të zonës;

Koordinator: Fakulteti i Shkencave të Natyrës;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)