VLERËSIMI EKONOMIK I HAPËSIRËS NDËRKUFITARE OHËR-PRESPË