VLERËSIMI I KAPACITETEVE MBAJTËSE NË ZONAT BREGDETARE, APLIKIMI I MODELIT PËRLLOGARITËS NË ZONËN E DHËRMIUT – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I KAPACITETEVE MBAJTËSE NË ZONAT BREGDETARE, APLIKIMI I MODELIT PËRLLOGARITËS NË ZONËN E DHËRMIUT