Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese

 

 

 

 

 

Titulli: Vlerësimi i llojeve dhe diversiteti i komunitetit të molusqeve ujore të liqeneve karstike të Belshit në Shqipërinë Qëndrore duke përdorur taksonominë integruese
Roli i UT-së: Partner
Kohëzgjatja: 2021-2022
Programi: AKKSHI në kuadër të të bashkëpunimit shkencor Shqipëri- Austri