Vlerësimi i Politikave Financiare dhe të Kontabilitetit të Operacioneve në Industrinë e Naftës dhe të Gazit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vlerësimi i Politikave Financiare dhe të Kontabilitetit të Operacioneve në Industrinë e Naftës dhe të Gazit