ZBATIMI I STANDARTIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR.13, AKTIVET BIOLOGJIKE, NË KUSHTET E SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

ZBATIMI I STANDARTIT KOMBËTAR TË KONTABILITETIT NR.13, AKTIVET BIOLOGJIKE, NË KUSHTET E SHQIPËRISË