ZHVILLIMI EKONOMIK I PREFEKTURËS SË ELBASANIT NË VITET 1925-1939 - UNIVERSITETI I TIRANËS

ZHVILLIMI EKONOMIK I PREFEKTURËS SË ELBASANIT NË VITET 1925-1939