Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe karakteristikat e tyre sipas legjislacionit shqiptar – UNIVERSITETI I TIRANËS

Mënyrat e fitimit të pronësisë dhe karakteristikat e tyre sipas legjislacionit shqiptar