Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities – UNIVERSITETI I TIRANËS

Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities

Titulli: Academic Initiative against Illicit Financial Flow activities

Kohëzgjatja:2021

Financues: The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH”- (GIZ),

Përshkrimi:Projekti ka të bëjë me zhvillimin dhe fuqizimin e kapaciteteve të stafit akademik në fushën e flukseve financiare të paligjshme (illicit financial flows) ku do të zhvillohet një modul trajnimi nga ekspertë ndërkombëtarë mbi pastrimin e parave dhe aktiviteve të tjera te paligjshme financiare.