Aleanca e Universiteteve Frankofone të Evropës Qëndrore dhe Lindore në bashkëpunim me Universitetin POLITEHNICA të Bukureshtit organizojnë në datat 11 - 15 korrik 2022 në Bukuresht, Rumani, edicionin e IX-të të Festivalit Rajonal të studentëve frankofone nga universitetet anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Aleanca e Universiteteve Frankofone të Evropës Qëndrore dhe Lindore në bashkëpunim me Universitetin POLITEHNICA të Bukureshtit organizojnë në datat 11 – 15 korrik 2022 në Bukuresht, Rumani, edicionin e IX-të të Festivalit Rajonal të studentëve frankofone nga universitetet anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore.

 

Aleanca e Universiteteve Frankofone të Evropës Qëndrore dhe Lindore në bashkëpunim me Universitetin POLITEHNICA të Bukureshtit organizojnë në datat 11 – 15 korrik 2022 në Bukuresht, Rumani, edicionin e IX-të të Festivalit Rajonal të studentëve frankofone nga universitetet anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore.

 Studenti aplikues duhet: 

·       Të jetë i regjistruar në nivelin bachelor ose master në një institucion anëtar të AUF në ECO;

·       Të ketë një nivel të mirë të frëngjishtes së shkruar dhe të folur; 

·       Të jetë mbi 18 vjeç deri më 30 maj 2022;

·       Të mos ketë marrë pjesë në edicionet e mëparshme të festivalit; 

·       Të paraqesë dosjen e aplikimit online në https://formulaires.auf.org/ me të gjitha bashkëngjitjet e kërkuara (CV, letër motivimi, certifikatë regjistrimi në universitetin e origjinës të përkthyer). 

 Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të përfitojnë nga mbështetja e organizatorëve (transport, sigurim, akomodim, katering). 

 Afati i aplikimit: 16 maj 2022.

 Për më shumë informacion klikoni në linkun e mëposhtëm: 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/festival-des-etudiants-francophones-deurope-centrale-et-orientale/