ANALIZA E NDËRTIMIT TË STRUKTURËS SË KAPITALIT PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME SHQIPTARE - UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA E NDËRTIMIT TË STRUKTURËS SË KAPITALIT PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME SHQIPTARE