ANALIZA E NDËRTIMIT TË STRUKTURËS SË KAPITALIT PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME SHQIPTARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

ANALIZA E NDËRTIMIT TË STRUKTURËS SË KAPITALIT PËR NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME SHQIPTARE