Analizat e Substancave Prioritare në Ujrat e Porteve Kryesore në Shqipëri – UNIVERSITETI I TIRANËS

Analizat e Substancave Prioritare në Ujrat e Porteve Kryesore në Shqipëri

Titulli: Analizat e Substancave Prioritare në Ujrat e Porteve Kryesore në Shqipëri

Referencë: UTKEI-FSHN-01-2021

Kohëzgjatja: 24 muaj

PROGRAMI: UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION

Qëllimi: Projekti synon synojmë që të sjellë të dhëna të mirëfillta analitike dhe shkencore në lidhje me ndotjen marine në portet kryesore në vend me fokus në Portin e Durrësit dhe Portin e Vlorës të cilët janë dy nga portet më të mëdha të vendit.