Aplikimi i teknologjisë me ozon  dhe program HACCP/SQF tek prodhuesit e vezëve dhe përfitimet ekonomike me uljen e kostos së prodhimit si pasojë e reduktimit të përdorimit të kimikate – UNIVERSITETI I TIRANËS

Aplikimi i teknologjisë me ozon  dhe program HACCP/SQF tek prodhuesit e vezëve dhe përfitimet ekonomike me uljen e kostos së prodhimit si pasojë e reduktimit të përdorimit të kimikate