APLIKIMI I TEORISË MODERNE TË INVESTIMEVE (TMI) NË PLANIFIKIMIN E KAPACITETEVE GJENERUESE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE – UNIVERSITETI I TIRANËS

APLIKIMI I TEORISË MODERNE TË INVESTIMEVE (TMI) NË PLANIFIKIMIN E KAPACITETEVE GJENERUESE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE