APLIKIMI I TEORISË MODERNE TË INVESTIMEVE (TMI) NË PLANIFIKIMIN E KAPACITETEVE GJENERUESE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE - UNIVERSITETI I TIRANËS

APLIKIMI I TEORISË MODERNE TË INVESTIMEVE (TMI) NË PLANIFIKIMIN E KAPACITETEVE GJENERUESE TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE