Arkiva 2022-2023 (Kliko këtu) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva 2022-2023 (Kliko këtu)

Kriteret e pranimit në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve në Universitetin e Tiranës për Vitin Akademik 2022-2023

————————————————————————————————————————————————————

I. Programet e ciklit të parë të studimeve “BACHELOR” dhe një program të integruar të ciklit të dytë në fushën e drejtësisë:

 

Për vitin akademik 2022 – 2023 Ministria e Arsimit dhe Sportit ka miratuar hapjen e dy programeve të reja në UT për ciklin e parë Bachelor:

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————–

II. Programet e ciklit të dytë të studimeve “MASTER” si dhe në  ciklin e tretë  të studimeve “MASTER EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJI”: