Aspektet Juridiko-Civile dhe raste praktike të zbatimit të ligjit mbi shoqërinë tregtare - UNIVERSITETI I TIRANËS

Aspektet Juridiko-Civile dhe raste praktike të zbatimit të ligjit mbi shoqërinë tregtare