Aspektet Juridiko-Civile dhe raste praktike të zbatimit të ligjit mbi shoqërinë tregtare – UNIVERSITETI I TIRANËS

Aspektet Juridiko-Civile dhe raste praktike të zbatimit të ligjit mbi shoqërinë tregtare