Dok. ne te Drejte Publike Archives - Page 2 of 2 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Dok. ne te Drejte Publike

MBROJTJA E TË DREJTAVE TË KOMUNITETIT ROM NË LEGJISLACIONIN KOMBËTAR DHE NDËRKOMBËTAR. SFIDAT E INTEGRIMIT NË JETËN SOCIALE DHE EKONOMIKE TË VENDIT

Lindita XHILLARI(HANKU) – “Mbrojtja e të drejtave të komunitetit rom në legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar. Sfidat e integrimit në jetën sociale dhe ekonomike të vendit”