Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022

Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022
 

Banka e Shqipërisë ka hapur konkursin “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2022”. 

Në këtë konkurs ftohen të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2021 – shtator 2022, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës mbi çështjet e ekonomiksit monetar e ndërkombëtar, stabilitetit financiar, çështje të integrimit ekonomik të vendeve të Ballkanit në Evropë, politika monetare dhe politikat makroprudenciale të Bankës së Shqipërisë, politika fiskale dhe roli i tyre në ekonomi, sistemi bankar shqiptar, sjelljet e individëve dhe firmave në Shqipëri, si dhe aspekte të ekonomisë në përgjithësi 

Përzgjedhja e tre temave fituese do të bëhet nga një komision i posaçëm shkencor i ngritur pranë Bankës së Shqipërisë. 

Afati i fundit i dorëzimit të temave është data 31 tetor 2022. 

Për më shumë informacion referohuni linkut: 

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Cmimi_i_Guvernatorit_per_Diplomen_me_te_Mire_per_vitin_2022.html

 
Universiteti i Tiranës ju uron suksese!