Ditët e informimit për nxënësit maturantë në Universitetin e Tiranës. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ditët e informimit për nxënësit maturantë në Universitetin e Tiranës.

Ditët e informimit për nxënësit maturantë në Universitetin e Tiranës.

Organizimi i veprimtarisë për njohjen dhe informimin e maturantëve lidhur me programet e studimit në vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Tiranës do të organizohet online.

Kriteret e pranimit për Vitin Akademik 2021-2022

Kalendar për disa njësi të UT për ditët e informimit.

1.Fakulteti i Drejtësisë

Referohuni në linkun e fakultetit: https://fdut.edu.al/2021/03/03/njohje-dhe-informim-i-maturanteve-lidhur-me-programet-e-studimit-te-tyre-ne-vitin-akademik-2021-2022/

Kalendari për ditët e informimit.

2. Fakulteti i Ekonomisë

Referohuni në linkun e fakultetit: https://feut.edu.al/

3. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Kalendari për ditët e informimit.

Referohuni në linkun e fakultetit: http://www.fshn.edu.al/home/ditet-e-informimit-te-maturanteve-2021

Kalendari për ditët e informimit.

4. Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Referohuni në linkun e fakultetit: https://www.fhf.edu.al/

Kalendari për ditët e informimit.

5. Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Referohuni në linkun e fakultetit: http://fgjh.edu.al/

Kalendari për ditët e informimit.

6. Fakulteti i Shkencave Sociale

Referohu në linkun e fakultetit: https://fshs-ut.edu.al/

Kalendari për ditët e informimit.

7. Filiali Sarandë

Kalendari për ditët e informimit.