Doktoratura Ali Ismajli, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ali Ismajli, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut