Doktoratura Ali Ismajli, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ali Ismajli, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut