Doktoratura Irma Shyle, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Marketingut – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Irma Shyle, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Marketingut