Doktoratura Irma Shyle, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Marketingut - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Irma Shyle, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Marketingut