Doktoratura Roland Subashi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Roland Subashi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut