Doktoratura Vanina Kalemi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Vanina Kalemi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti Marketingut