Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development”– VjoSusDev – UNIVERSITETI I TIRANËS

Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development”– VjoSusDev

Titulli: “Environmental assessment of the Vjosa riverscape as the basis for an integrated water management and sustainable catchment development”– VjoSusDev

Programi: Programi i Partneritetit Austriak në Arsimin e Lartë dhe Kërkimin për Zhvillim –APPEAR

Referencë:  251

Kohëzgjatja: 01.05.2022 – 30.04.2026

Qëllimi i projektit:  Të krijojë një bashkëpunim afatgjatë të vazhdueshëm kërkimor të shkencëtarëve shqiptarë dhe austriakë në fushën e qeverisjes së ujit.

Qëllimi specifik është një studim bashkëpunues ndërdisiplinor dhe afatgjatë i Sistemit të Lumit Vjosa në Shqipërinë e Jugut- si bazë për zhvillimin e qëndrueshëm të tij.

Partneri kryesor: Universiteti i Tiranës

Partnerë:

Universitat fur Bodekultur Wien;

Universitat fur Wien;

Universitat Insbruk;

Universiteti Politeknik i Tiranës;

Universiteti Bujqësor i Tiranës