EU Pathways to Engagement in the Western Balkans»,- EUWB - UNIVERSITETI I TIRANËS

EU Pathways to Engagement in the Western Balkans»,- EUWB

Titulli: «EU Pathways to Engagement in the Western Balkans»,- EUWB

Referencë: 101127162 — EUWB — ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH

Kohëzgjatja: 36 muaj;

Projekti synon për të promovuar rolin normativ të BE-së në rajon dhe për të rritur bashkëpunimin ndërmjet Fakulteteve në Universitetin e Tiranës. Moduli “Rrugët e BE-së drejt angazhimit në Ballkanin Perëndimor”, ka qëllim kryesor t’u mundësojë studentëve dhe studiuesve të njohin dhe përqafojnë më tej rolin e BE-së në rajon si promovues i ndryshimeve demokratike dhe bashkëpunimit rajonal.

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë

Programi: Erasmus+, Jean Monnet Actions