Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Poitiers në Francë do të organizojë Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Poitiers në Francë do të organizojë Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”.

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Poitiers në Francë do të organizojë Konferencën Verore 2021 me temë “La mort”.

 

Ky aktivitet do të organizohet në datë 25 qershor 2021.

 

Pjesëmarrja do të jetë pa pagesë.

 

Të gjithë të interesuarit duhet të kryejnë regjistrimin në aktivitet.

 

Për më shumë informacion referohuni linkut:

 

https://universite-ete-droit.conference.univ-poitiers.fr/programme/

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese!