Fasada bregdetare e Kaonisë. Qendra qytetare dhe territori i tyre rural - UNIVERSITETI I TIRANËS

Fasada bregdetare e Kaonisë. Qendra qytetare dhe territori i tyre rural