Fasada bregdetare e Kaonisë. Qendra qytetare dhe territori i tyre rural – UNIVERSITETI I TIRANËS

Fasada bregdetare e Kaonisë. Qendra qytetare dhe territori i tyre rural