Figura femërore dhe dashuria kalorësiake-oborrtare në letërsinë italiane të shekujve XII-XIV – UNIVERSITETI I TIRANËS

Figura femërore dhe dashuria kalorësiake-oborrtare në letërsinë italiane të shekujve XII-XIV