FUNKSIONET SINTAKSORE TË FORMAVE TË PASHTJELLUARA TË FOLJES NË GJUHËN E SOTME GJERMANE DHE NË SHQIPEN STANDARDE – UNIVERSITETI I TIRANËS

FUNKSIONET SINTAKSORE TË FORMAVE TË PASHTJELLUARA TË FOLJES NË GJUHËN E SOTME GJERMANE DHE NË SHQIPEN STANDARDE