FUNKSIONET SINTAKSORE TË FORMAVE TË PASHTJELLUARA TË FOLJES NË GJUHËN E SOTME GJERMANE DHE NË SHQIPEN STANDARDE