Garancitë legjislative dhe politikat mbrojtëse ndaj të miturve të dënuar në Shqipëri. ”Profile krahasuese me shtetet e BE-së” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Garancitë legjislative dhe politikat mbrojtëse ndaj të miturve të dënuar në Shqipëri. ”Profile krahasuese me shtetet e BE-së”