Gatishmëria e punonjësve të qeverisjes vendore për të pranuar ndryshimin prej reformës administrativo-territoriale (Qarku Korçë) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Gatishmëria e punonjësve të qeverisjes vendore për të pranuar ndryshimin prej reformës administrativo-territoriale (Qarku Korçë)